תקנון החברה

המחירים כוללים:

תחבורה אווירית
כרטיס טיסה קבוצתי במחלקת תיירים ו/או טיסת שכר בהתאם למסלול הטיול ולפי שיקול הדעת של "טיולי גשר" המחייבים יציאה וחזרה בתאריכים שנקבעו. טיולים מסוימים כוללים בנוסף טיסות פנים ע"פ המסלול המפורט.
בטיולים לארה"ב – כרטיס הטיסה הפנימי על פי מסלול הטיול, מחייב לעיתים יותר שעות טיסה ו/או נחיתות ביניים. יש לזכור שלכל כרטיס ותעריף תנאים ומגבלות ועל הנוסע לוודאם אצל סוכן הנסיעות. יתכנו מקרים בהם חברות התעופה, יגבו תשלום נפרד עבור ארוחות בטיסה (שאינן בהכרח כשרות). עלות זו תחול על הנוסע.

 

תחבורה יבשתית
אוטובוסי תיירים נגישים או ואנים נגישים  נוחים להעברת הנוסעים וחפציהם לכל בתי המלון ומהם, לביצוע תוכניות הסיורים והביקורים הכלולים במחיר הטיול, כפי שפורט במסלול ובתנאים המפורטים בפרק תחבורה שבתנאים הכלליים שבהמשך. האוטובוס להסעות הבינעירוניות עם מיזוג אוויר בהתאם לעונות השנה. נוסע שמצטרף לטיול בחו"ל, או אינו מגיע בטיסה יחד עם הקבוצה וכן נוסע שמקצר או מאריך את שהותו בחו"ל ואינו חוזר עם הקבוצה אינו זכאי להסעות מ/אל נמל התעופה או להחזר תמורתן.

 

סיורים
סיורים מודרכים כמפורט בתוכנית

 

בתי מלון
אכסון בבתי מלון ברמה  כפי שצוין בפרוספקט או באתר האיטרנט. התחייבות המארגנים היא לפי הקריטריונים המקובלים בענף ולא לפי הדרוג העצמי של בית המלון. יש לקחת בחשבון שרמת השירותים בבתי המלון משתנה מארץ לארץ ואינם ניתנים להשוואה. האכסון בחדרים יהיה לשני נוסעים בחדר במיטה זוגית ו/או בשתי מיטות נפרדות אלא אם כן התבקשו המארגנים ואישרו להקצות חדר למספר שונה של נוסעים. בטיולי משפחות ההנחות לילדים כפופות לאיכסון בחדר זוגי אליו יוכנסו מיטות נוספות (לעיתים מתקפלות).

 

כלכלה
בכל מסלול טיול  מובא פירוט הארוחות הכלול במחיר.

 

מנהל קבוצה
כל קבוצה תנוהל על ידי מנהל קבוצה ממוחה לטיולי נכים הנמנה על צוות מדריכי "טיולי גשר" אשר יעמוד לרשות המטיילים במשך כל תקופת הטיול כדלקמן ויהיה מופקד על ניהולו וביצועו הסדיר והתקין של הטיול במשך השהות בחו"ל ובתנאים המפורטים בסעיף  "מנהל הקבוצה" שבפרק תנאים כלליים בהמשך.

 

מטען
מטען הנוסע יכלול מזוודה אחת בגודל בינוני ותיק יד לכל נוסע, שמשקלם הכולל אינו עולה על 20 ק"ג. תנאי המטען בטיסות נקבעים ע"י חברות התעופה ועל הנוסע לוודאם אצל סוכן הנסיעות. עבור עודף מטען ו/או גודל מזוודה חריג תגבה חברת  התעופה תשלום נוסף מהנוסע בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה. יתכנו מקרים בהם חברות התעופה יגבילו את משקל הכבודה לפחות מהמצוין לעיל. בטיסות פנים בארה"ב חלק מחברות התעופה גובות תשלום עבור כל מזוודה וחיוב זה יחול על הנוסע.

 

דמי רישום וטיפול
כפי שמופיע באתר האיטרנט או בפירסומים כתובים.

 

תשר (טיפים)
תשר לנותני השירותים בחו"ל כגון: נהגי האוטובוסים, מדריכים מקומיים, פקידי קבלה, מלצרים, דמי סבלות בבתי המלון בלבד בטיולים לארה"ב למזרח הרחוק, לדרום אפריקה, למרוקו ולטוניס. סכום זה אינו כולל תשר למלווה הקבוצה,
אלא אם כן צוין שהטיפ כלול במחיר הטיול.

 

מסי נמל/היטל דלק/בטחון
מסי נמל/היטל דלק אשר נגבים עם כרטיס הטיסה בארץ והמעודכנים ליום הפרסום.

 

מחיר הטיול
מחיר הטיול סה"כ כולל סידורי קרקע, טיסות, מסי נמל, דלק היטל ביטחון, תשר ודמי רישום וטיפול.

 

המחירים אינם כוללים


מסים ו/או תוספות בגין התייקרות הדלק
אגרות נוסע, היטלים, מסי נמל ומעברי גבול ובטיסות הפנימיות בארצות אמריקה, אסיה ועוד, אשר אינם נגבים מראש בעת הכרטוס בארץ, אינם כלולים במחיר הטיול וישולמו לרשויות בחו"ל ע"י הנוסע. תוספות בגין התייקרות מחירי הדלק הנגבים ע"י חברות התעופה ייגבו בעת הצורך, בנוסף למחיר הטיול.

 

דמי סבלות
דמי סבלות בבתי המלון ובנמלי התעופה אינם כלולים במחיר הטיול.

 

ארוחות
ארוחות אשר לא פורטו בסעיף "המחיר כולל" בדף המחיר המופיע באתר האינטרנט שלנו ישלמו ע"י הנוסע.

 

תוספת ליחיד בחדר
תוספת ליחיד בחדר תגבה בנוסף למחיר הטיול.

 

תוספת לרוכשי סידורי קרקע בלבד
תוספת לרוכשי סידורי קרקע בלבד, תגבה בנוסף למחיר הטיול, לנוסע אשר אינו רוכש כרטיסי טיסה בינלאומיים במסגרת הטיול. תוספת זו אינה כוללת את מחיר טיסות הפנים (במידה וקיימות). בטיולים מסויימים אין אפשרות להזמנת סידורי קרקע בלבד. יש לבדוק את המחיר בעת ביצוע ההזמנה.

 

שונות
כרטיסים למופעים ובילויים שלא נכללו בטיול. תשלום נוסף ישירות למלון עבור שירותים מיוחדים ועבור השימוש במתקנים כמו הזמנת סרטים, מיני בר, כביסה, כספת סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה  וכד`. מטען עודף בטיסות או שינוי בתנאי עלויות כבודת הנוסע בחברות התעופה, אינם כלולים במחיר הטיול.

 

שינויים בכרטיס הטיסה
נוסע שיצא מהארץ ו/וא יחזור במועד שונה מזה של הקבוצה יחוייב בתוספת דמי טיפול בסך $35 , בנוסף לדמי השינוי שתגבה חברת התעופה ו/או מי מטעמה. אין זיכוי עבור אכסון שניתן ע"י חברות התעופה לקבוצות במעבר lay-over . כמו  כן תחול תוספת מחיר במקרים של שינוי ביעד, סוג הטיסה וכד`, עפ"י התנאים של חברת התעופה.

 

ביטוח
הנוסעים ומטענם אינם מבוטחים בביטוח כלשהו במסגרת הטיולים.
אנו ממליצים לנוסעים לבטח את עצמם ואת מטענם. (ראה סעיף נזיקין וביטוח).


תנאים ומידע כללי


הרשמה והשתתפות
הטיולים המוצעים באתר זה, מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן, ועצם הרשמת הנוסע לטיול וגם/או השתתפות בטיול מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלה. אתר זה , תנאי ההשתתפות והמידע הכללי שלהלן, מהווים את חוזה ההתקשרות בין הנוסע שנרשם לבין "טיולי גשר" ו/או מי מטעמם. לא תתקבל כל טענה כי הנוסע לא קרא את התנאים והמידע המופיעים באתר זה , קודם להרשמתו לטיולים ו/או השתתפותו בטיול.

 

הרשמה ותשלום
כפי שמופיעים בתאי תשלום וביטול.

 

מחירים
מחירי הטיולים באתר זה מבוססים על תעריפי עלות השירותים בארץ ובחו"ל, תעריפי הטיסות, שיעורי ההיטלים בארץ, המסים והאגרות בחו"ל ושערי החליפין של המטבעות השונים לדולר ארה"ב או לאירו כפי שהיו ידועים  ביום פרסום הטיול. כל תוספת עלות הנובעת משינוי באחד המרכיבים הנ"ל, לרבות שינוי בשערי המטבע, תעריפי הטיסות והיטלי הדלק, תחול על הנוסע בלבד.

 

שערי מטבע זר
המחירים נקובים במטבע זר כאשר התשלום הינו בשקלים לפי שער העברות/המחאות גבוה האחרון של המטבע

ביום התשלום בפועל 

 

דמי ביטול
כפי שמופיע בסעיף תנאי תשלום וביטול

 

ביצוע טיול וצירוף קבוצות
"טיולי גשר" תהיה רשאית עד 5 ימים לפני יציאת הטיול או פחות (במקרים חריגים), לבטל כל טיול מכל סיבה שהיא, לרבות אם מספר הנרשמים אינו מצדיק את ביצוע הטיול, על פי שיקול דעתה של "טיולי גשר". ביצוע הטיול מותנה במספר משתתפים מינימלי. הודעה על ביטול הטיול תימסר ע"י "טיולי גשר" לנוסע באמצעות סוכני הנסיעות. כספים ששולמו, יוחזרו כשהם צמודים לשער דולר מכירה ביום ההחזר. ההחזר יועבר לנוסע ע"י סוכני הנסיעות בתום 30 יום ממועד הביטול, בכפוף להסדרי התשלום שנעשו בין הנוסע לסוכן הנסיעות. במקרה של ביטול טיול כאמור, תחזיר "טיולי גשר" את כל הכספים ששולמו להם ולא יהיו חייבים לשלם לנוסע פיצוי כלשהו. "טיולי גשר" רשאית לשתף פעולה עם גורם תיירותי אחר, עפ"י שיקול דעתה, ולאחד נרשמים לקבוצה משותפת ואינה מתחייבת להודיע מראש לנוסעים על החלטות מסוג זה.

 

השתתפות בטיול
"טיולי גשר" תהיה רשאית לדחות בקשת הרשמה או לבטל הרשמה של אדם, אשר על פי שיקול דעתה, אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול, או עלול להפריע למהלך התקין של הטיול או לפגום בו וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתה. כמו כן "טיולי גשר" רשאית להפסיק השתתפות נוסע.

 

נזקים, ביטוח
אין "טיולי גשר" אחראית לנזקי הנוסע שייגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להגרם לנוסע במהלך הטיול, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אישפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא ינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי.
"טיולי גשר" ממליצה לנוסע לבטח עצמו, על חשבונו בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל ומכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול. "טיולי גשר" מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת בארגון הטיולים כמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין כלל נותני השרותים המבצעים את תוכניות הטיול ובכלל זאת חברת התעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו"ב. לפיכך אין "טיולי גשר" אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם ע"י נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני השירותים, אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם.


מסמכים ואשרות כניסה
הוצאת דרכון בדיקת תוקפו, הארכת תוקפו והנפקת אשרות כניסה למדינות השונות הינן באחריותו של הנוסע וגם/או סוכן הנסיעות ואינה באחריות "טיולי גשר".
על הדרכון להיות בתוקף לפחות 9 חודשים מיום יציאת הטיול לחו"ל. תשלום עבור עלות אגרות, היטלים, ודמי טיפול בדבר להוצאת/הארכת דרכון והנפקת אשרות כניסה, יגבו בנפרד ע"י סוכן הנסיעות. מובהר לנוסע כי במידה ולא יסדיר עיניינים אלו, יתכן שלא יוכל לצאת את הארץ ו/או להיכנס לארצות היעד ו/או מי מהן.